1η Μεταβατική Συνάντηση

Η πρώτη διακρατική συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην Καλαμάτα στις 13 και 14 Σεπτεμβρίου 2022.

Συμμετέχουν επίσης εκπαιδευτικοί οργανισμοί EduBots KLMT OU, Εσθονία – ASSOCIAZIONE CULTURALE EDUVITA E.T.S., Ιταλία – HATAY ANTAKYA NEDIME KESER HALK EGITIM MERKEZI, Τουρκία – ESCOLA OFICIAL DE IDIOMAS DE OURENSE, Spain.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας που πρόκειται να δημιουργήσουμε: α) μια πολύγλωσση διαδικτυακή πλατφόρμα που τουλάχιστον 300 ενήλικες φοιτητές θα μπορούν να χρησιμοποιούν πριν και κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και θα καθοδηγούνται για το πώς να τη χρησιμοποιούν στις σπουδές τους ως ευκαιρία να ασχοληθούν και να περάσουν περισσότερο ποιοτικό χρόνο μαζί τους με τις οικογένειές τους, β) ένα ηλεκτρονικό μάθημα για τουλάχιστον 60 εκπαιδευτές ενηλίκων που θα ήθελαν να μάθουν πώς να υποστηρίζουν μαθητές από διαφορετικά υπόβαθρα να χρησιμοποιούν την οικογενειακή μάθηση και γ) ένα ηλεκτρονικό μάθημα για την ανάπτυξη ικανοτήτων προσέγγισης της κοινότητας που θα εκπαιδεύει τουλάχιστον 60 μέλη του προσωπικού εκπαίδευσης ενηλίκων ή/και διδακτικά μέλη από την ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα.

Αυτά τα προϊόντα πιστεύουμε ότι θα βοηθήσουν στην προσφορά ποιοτικότερων μαθησιακών υπηρεσιών σε άτομα που πιστεύουν ότι οι οικογενειακές υποχρεώσεις αποτελούν σημαντικό εμπόδιο για τη συμμετοχή τους σε κύκλο μαθημάτων εκπαίδευσης ενηλίκων