1. Geçiş Toplantısı

İlk ulusötesi toplantı 13 ve 14 Eylül 2022’de Kalamata’da gerçekleşecek.

Eğitim organizasyonları da EduBots KLMT OU, Estonya – ASSOCIAZIONE CULTURALE EDUVITA E.T.S., İtalya – HATAY ANTAKYA NEDIME KESER HALK EĞİTİM MERKEZİ, Türkiye – ESCOLA OFICIAL DE IDIOMAS DE OURENSE, İspanya.

İşbirliğinin bir parçası olarak şunları yaratacağız: a) En az 300 yetişkin öğrencinin öğrenim öncesinde ve öğrenim sırasında kullanabileceği ve aileleriyle daha fazla etkileşim kurma ve daha kaliteli zaman geçirme fırsatı olarak bunu çalışmalarında nasıl kullanacakları konusunda yönlendirilecek çok dilli bir çevrimiçi platform, b) farklı geçmişlere sahip öğrencilerin aile öğrenimini kullanmasını nasıl destekleyeceklerini öğrenmek isteyen en az 60 yetişkin eğitimci için bir e-kurs ve c) Daha geniş eğitim topluluğundan en az 60 yetişkin eğitimi personelini ve/veya öğretim üyesini eğitecek bir Topluluk Sosyal Yardım Kapasite Geliştirme e-kursu.

Bu ürünlerin, aile yükümlülüklerinin yetişkin eğitimi kursuna katılımlarının önünde önemli bir engel olduğunu düşünen kişilere daha kaliteli öğrenme hizmetleri sunmaya yardımcı olacağına inanıyoruz.