3η Διακρατική Συνάντηση

Οι εταίροι του ευρωπαϊκού έργου Erasmus+ με τίτλο: Family leaning lifting barriers εκπαίδευσης ενηλίκων φιλοξενήθηκαν από τον εκπαιδευτικό οργανισμό Antakya Nedime Keser Public Education Center Directorate στην Κωνσταντινούπολη μεταξύ 24 και 27 Οκτωβρίου στο πλαίσιο της 3ης διακρατικής συνάντησης. Επικεντρωθήκαμε στην πορεία του έργου, πάρθηκαν αποφάσεις σχετικά με τη διάδοση του προγράμματος και τις επόμενες δραστηριότητες που θα πρέπει να υλοποιηθούν στο IO3εκπαιδευτικό υλικό. Ανταλλάξαμε ιδέες, απόψεις και καλές πρακτικές. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την τουρκική ομάδα για τη φιλοξενία που μας παρείχαν και τις πολιτιστικές επισκέψεις στην πόλη της Κωνσταντινούπολης.